Финансова Сфера
Частен Секор

Интегрално Управление на Инвестиционни Проекти

Съобразени планове според нуждите на всеки клиент

 • Стратегически анализ за оптималните разположения

 • Съставяне план за реализаця

 • Дизайн и управление на финансовия план

 • Сливания и придобивания (покупки)


 • Финансови съвети за фирми

 • Интегрално администриране на фирми

 • Управление на финансите (касата)
 • Анализ и управление на отклоненията
 • Обществен (Публичен) Сектор

  Инфраструктури: Анализ на реализацията, Дизайн и Управление на Планове за Финанси-ране

  Кредити на многостранни органи

  Фондове на Общността: Дизайн на оперативни програми и проекти

 • Фондове от сливания

 • Федер: Интер.III, Урбанизация II и иноваторски дейности
 • FSE: Equal и иноваторски дейности

 • ФЕОГА-0: Лидер+ИФОП

 • Финансови съвети на фирми
 • vrqshtam se
   
  Grupo TECA Servicios de Consultoria y Gestion

  English Español Espanol English Български