Представяне на Групата “ТЕCА”
Технически и човешки ресурси
Групировката “ТЕCА” започва дейността си през 1989 г. като включва различни специализирани консултантски фирми за:

 •  Дизайн и изпълнение на интегрални планове за развитие

 •  Дизайн и управление на Програми на Европейската Общност

 •  Глобална помощ при управлението на проекти


 •  Извършване на социално-икономически изследвания

 •  Обучение и промоция на нови предприемчиви личности


 •  Консултанти с постоянна заетост

 •  Високо-специализирани асоциирани консултанти

 •  Мрежа от 50 европейски сътрудници

 •  Постоянни офиси из цяла Испания

 •  Постоянен офис в Брюксел

 • Организационна Структура
 •  Съдружници - ръководители

 •  Ръководители на проекти

 • Консултанти с дългогодишен опит

 •  Млади консултанти

 •  Асоциирани консултанти
 •  
  Grupo TECA Servicios de Consultoria y Gestion

  English Español Espanol English Български